شرکت صنعتی و عمرانی آباد بوم آریا

با مسئولیت محدود

گرید

نمونه کار

روستای برگجهان

فرمانداری شمیرانات

روستای کشارعلیا

فرمانداری تهران

 روستای هاجر آباد شهرستان تهران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

روستای مغانک شهرستان دماوند

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

روستای گوراب شهرستان کرج

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز

روستای ورسخواران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

روستای راحت آباد شهرستان شمیرانات

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

پرسنل

محمود اسدزاده

محمود اسدزاده

مهندس اجرایی

آرمین مختاری

پشتیبانی و تدارکات

هادی ایمانی

راننده